EPP

Just another Edublogs.org weblog

EPP VI: Paggawa ng isang Resipi

April 19, 2006 by · 3 Comments · Uncategorized

I> Layunin

           Paano ang paggawa ng isang resipi?

           Anu-ano ang sangkap ng isang resipi?  mga hakbang ?

II>Konsepto

             Ang isnag resipi ay binubuo ng mga sangkap, ng tamang sukat ng bawat       

              sangkap at ang mga hakbang sa paghahanda at pagluluto ng pagkain.

III>  Sanggunian

          Gumawa at Umunlad6, pah. 186 ,       BEC#9.4.6

       Kagamitan :    resipi at mga gamit sa kusina

IV>  Balik-aral

             Anu-ano ang iba’t ibang gawaing-kamay sa paghahanda ng pagkain?

V>   Lektyur

              Mahalagang sundin ang mga nakatala sa resipi, ang tamang sukat, oras ng

       pagluluto, upang makamit ang ninanais na lasa ng pagkain.                                   

              Ang palayokl ay isang kagamitan sa pagluluto na gawa sa mabisang klaseng

       putik.

             Pagsasabi ng mga sangkap at hakbang sa paggawa ng Pinakbet at kagamitan sa

       pagluluto

VI>  Mga Gawain

             ( www.wordlyrecipes.com/?gclid)

 

VIII>  Takdang aralin

             

EPP V : Itaas na Bahagi ng Makinang Panahian at Gamit ng mga Ito

April 19, 2006 by · 26 Comments · Uncategorized

I>  Layunin

         Anu-ano ang itaas na bahagi ng makina?

         Anu-ano ang gamit ng bawat isa?

II.  Konsepto

             Natutukoy sa mga itaas na bahagi ng makinang panahian

             Nasasabi ang gamit ng bawat bahagi

III.  Sanggunian

              Umunlad sa Paggawa 5, pah. 185-194     BEC#10.1, 10.3

       Kagamitan:   tunay na makina

IV> Balik-aral

            Anong pakinabang ang naidfudulot ng pagkaing inimbak?

V>  Lektyur

           May makina ba kayo sa inyong tahanan?  Marunong ba kayong magpaandar nito?

           Kapaki-pakinabang matutong manahi sa makina.  Maraming kasuotan ang

       malilikha, nangangahulugan din ito ng maraming kita.  May mga itaas na bahagi ang

      makina at ang gamit nito.

            ( hanapin sa www. sewing machine parts.net)

VI>  Mga Gawain

                ( hanapin sa www.singermachines.co.uk/parts_&_ser)

 

VIII>  Takdang aralin

                  Iguhit ang itaas  na bahagi ng makina at isulat ang gamit nito                            

 

EPP V: Iba-ibang Pamamaraan ng Pag-iimbak ng Pagkain

April 18, 2006 by · 14 Comments · Uncategorized

I.  Layunin

         a.  Anu-ano ang iba’t ibang pamamaraan ng pag-iimbak ng pagkain?

         b.  Paano iniimbak ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang mga pagkain?

              s kasalukuyan?

II.  Konsepto

         Noong unang panahon na wala pang kuryente, asin lamang ang ginagamit na

       sangkap sa pag-iimbak ng pagkain.

III.  Sanggunian

             Umunlad sa Paggawa 5, pah. 171;  BEC # 9-1, pah.68

             Kagamitan:  tsart, larawang may kaugnayan sa araling tinatalakay

IV.  Balik-aral   

          Anu-ano ang wastong paraan ng pagbibigay halaga sa mga paninda?

V.  Lektyur

         a.  Pagganyak

                Ano kaya ang mangyayari sa mga sariwang pagkain kung nawalan ng kuryente

               ng isang buwan o hindi pa naiimbento ang mga palamigan?

          b.  Paglalahad

                  Pagbasa sa aklat tungkol sa pamamaraan ng pag-iimbak

                  1. Pagpapatuyo -  Anu-anong mga pagkain ang pinatutuyo?

                                            Paano ito pinatutuyo?

                  2. Pag-aasin -  Ano ang nangyayari sa itlog , isda at iba pa kapag inasinan?

                  3. Pagyeyelo -  epekto ng mababang temperatura sa pagkain.               

                                        Paano nito napipigilan ang pagdami ng mikrobyo sa sariwang

                                        pagkain?

                  4.  Pagpapausok -  Gaano kaya katagal maaaring imbakin ang tinapa?

                  5.  Pagmamatamis – mga pagkaing maaaring matamisan, saan iniimbak ang

                       mga ito?

                  6. Pag-aatsara – Anu-ano ang mga sangkap sa pag-aatsara ang nakatu-

                                          tulong sa pagpapatagal ng gulay?

                  7. Pagsasalata – Maaaring ilagay ang sardinas sa isterisadong lalagyan/bote

VI.  Mga Gawain

               Tingnan sa Search Web:  Pag-iimbak ng Pagkain

                     www.abante.comph/issue/mar 28 05/istay/3.htm

  b.

       A                                                   B

              _____

-aralin

                   Humanda para sa isang pag-iimbak.  

 

 

 

 

 

 

VIII. Takdang

 

 

 

 

 

EPP V : Wastong Paraan ng Pamimili ng Pagkain

April 17, 2006 by · 9 Comments · Uncategorized

I.  Layunin

       a.  Anu-ano ang wastong paraan ng pamimili?

       b.  Paano nalalaman na sariwa ang mga pagkaing binili? 

       c.  Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kasanayan sa pamamalengke?

II.  Konsepto

        Pagiging maingat sa lahat ng oras

III. Kagamitan/Sanggunian

          Umunlad sa Paggawa 5, pah. 75; BEC 22.3.3 , ph. 59

          Mga larawan ng p0agkain tulad ng karne, itlog, karne, gulay at iba pa

IV.  Balik-aral

           Bakit mahalagang balakin ang pagkain sa araw-araw?  Ano ang kabutihang nai-

             dudulot nito?

           Anu-no ang dapat isaalang-alang sa pagbabalak ng pagkain?

V.  Lektyur

      1.  Pagganyak

             sumasama ba kayo kay Nanay sa pamamalengke?

             Anu-ano ang mga kahirapang naranasan sa pamimili?

      2.  Paglalahad

              Pag-uulat sa wastong pamimili ng pagkain tulad ng:

                   a.  Gulay                               d. Itlog at manok

                   b.  Karne ng Baboy at baka      e. Prutas

                    c.  Isda          

VI.  MGa Gawain

             Anu-ano ang mga dapat isaalang-alang bago pumunta ng palengke?

 

 

VIII   Takdang-aralin

               Pagpapangkat sa klase para sa pakitang gawa ng mga sumusunod:

                   a.   Pamimili ng mga sangkap ng lulutuing pagkain

                   b.   Paghahanda sa mga pinamiling pagkain sa lutuin 

   

 

 

Pagkukumpuni ng Sirang Kasuotan

April 17, 2006 by · 41 Comments · Uncategorized

I.  Layunin

        a.  ano ang pagkukumpuni?

        b.  anu-ano ang ikinukumpuni?

        c.   anong bahagi ng katawan ang ginagamit sa pagkukumpuni?

 II.  Konsepto

         a. pag-aalis ng balakid

            pagkukumpuni       sirang kasuotan       

  III.   Kagamitan

               Umunlad sa Paggawa, pah. 14;  BEC # 1.2.3, pah. 56

         Kagamitan sa pananahi, kasuotan may punit

IV.  Balik-aral

          Anu-ano ang mga pangkaligtasan at pangkalusugang gawi sa paglalaba pag-aalis

         ng mantsa?

V.  Aralin

          1.  Pagganyak

               Ano pa ang ibang paraan upang mapangalagaan ang kasuotan? 

              Marunong na ba kayong manahi sa kamay? 

          2.  Paglalahad

                   Pagbasa sa batayang aklat,  tungkol sa sa pagkukumpuni ng sirang

                   kasuotan

          3.  Pagtatalakay

                 Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kasanayan sa pananahi sa kamay?

                 Anu-ano an mga kagamitang ginagamit sa pananahi sa kamay?

Anu-ano ang iba’t ibang kagamitan at kasangkapang ginagamit sa pnanahi sa kamay?

Anu-ano ang mga paraan ng pagkukumpuni ng kasuotan may sira?

Ano ang pagsusulsi?

Anong sirang kasuotan ang sinusulsi?

 3.  Pag-uusap sa mga hakbang sa pagsusulsi sa kasuotang may punit:

          a.  tuwid na punit

          b.  pahilis na punit

          c.  tatlong sulok na punit

4.   Paglalahad

         Anu-ano ang tatlong uri ng punit? 

VI.  Mga Gawain

            Iguhit ang tatlong uri ng punit

 

 

VIII>  Takdang aralin

                Ipakita ang wastong paraan ng pagsusulsi sa pamamagitan ng paggawa nito

                sa bahay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

       

 

Mga Pagbabagong Nagaganap sa Nagdadalaga/Nagbibinata

April 7, 2006 by · 2 Comments · Uncategorized

I.  Learning Objectives

      1.  Natatalakay ang mga pagbabagong nagaganap sa isang nagdadalaga/nagbibinata

      2.  Naibibigay ang mga pagbabagong nagaganap sa nagbibinata/nagdadalaga

      3.  Nailalarawan ang mga pagbabago sa nagdadalaga/nagbibinata

II.  Concepts or Terminologies

         1.  Pag-aalis ng sagabal

                  tagahiyawat         bahay-bata              buwanang dalaw

         2.  Key Concepts

                   Mga Pagbabagong Nagaganap sa isang nagdadalaga/nagbibinata

III.   Reference Materials

          Umunlad sa Paggawa, pah. 56

          Internet  Resource(website)

IV.  Review

       Ano ba ang tawag sa yugto ng buhay ng tao kung saan maraming pagbabago ang    nagaganap sa pangangatawan at pag-iisip?

V.  Lecture

      1.    Pagganyak

             Sinu-sino sa inyo ang mga may kapatid na dalaga at binata?      Sino sa paningin

             ninyo ang mga kaklase ninyong nagbibinata/nagdadalaga na.

      2.  Paglalahad

                 Pagbasa sa aklat, pah. 56, Gumawa at Umunlad

                 (search in internet in yahoo)

      3.  Pagbubuod

              Ang mga pagbabago ng katawan sa panahon ng pagbibinata/pagdadalaga ay palatandaan ng pah-unlad o paghubog ng kasarian.

VI.   Learning Activities

           Go to www.Google.com  wsu.edu/psychology/2005 , no. 1

VII.  Evaluation

           Sumulat ng 10 pagbabago sa pagdadalaga at pagbibinata

VIII. Assignment

            Isulat sa maikling talata ang karanasang hindi malilimutan kaugnay ng mga   pagbabagong nagaganap sa kanila.         

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

             

   

     

Mga Pagbabagong Nagaganap sa Nagdadalaga/Nagbibinata

April 7, 2006 by · No Comments · Uncategorized

I.  Learning Objectives

      1.  Natatalakay ang mga pagbabagong nagaganap sa isang nagdadalaga/nagbibinata

      2.  Naibibigay ang mga pagbabagong nagaganap sa nagbibinata/nagdadalaga

      3.  Nailalarawan ang mga pagbabago sa nagdadalaga/nagbibinata

II.  Concepts or Terminologies

         1.  Pag-aalis ng sagabal

                  tagahiyawat         bahay-bata              buwanang dalaw

         2.  Key Concepts

                   Mga Pagbabagong Nagaganap sa isang nagdadalaga/nagbibinata

III.   Reference Materials

          Umunlad sa Paggawa, pah. 56

          Internet  Resource(website)

IV.  Review

       Ano ba ang tawag sa yugto ng buhay ng tao kung saan maraming pagbabago ang    nagaganap sa pangangatawan at pag-iisip?

V.  Lecture

      1.    Pagganyak

             Sinu-sino sa inyo ang mga may kapatid na dalaga at binata?      Sino sa paningin

             ninyo ang mga kaklase ninyong nagbibinata/nagdadalaga na.

      2.  Paglalahad

                 Pagbasa sa aklat, pah. 56, Gumawa at Umunlad

                 (search in internet in yahoo)

      3.  Pagbubuod

              Ang mga pagbabago ng katawan sa panahon ng pagbibinata/pagdadalaga ay palatandaan ng pah-unlad o paghubog ng kasarian.

VI.   Learning Activities

           Go to www.Google.com  wsu.edu/psychology/2005 , no. 1

VII.  Evaluation

           Sumulat ng 10 pagbabago sa pagdadalaga at pagbibinata

VIII. Assignment

            Isulat sa maikling talata ang karanasang hindi malilimutan kaugnay ng mga   pagbabagong nagaganap sa kanila.         

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

             

   

     

Mga Pagbabagong Nagaganap sa Nagdadalaga/Nagbibinata

April 7, 2006 by · 2 Comments · Uncategorized

I.  Learning Objectives

      1.  Natatalakay ang mga pagbabagong nagaganap sa isang nagdadalaga/nagbibinata

      2.  Naibibigay ang mga pagbabagong nagaganap sa nagbibinata/nagdadalaga

      3.  Nailalarawan ang mga pagbabago sa nagdadalaga/nagbibinata

II.  Concepts or Terminologies

         1.  Pag-aalis ng sagabal

                  tagahiyawat         bahay-bata              buwanang dalaw

         2.  Key Concepts

                   Mga Pagbabagong Nagaganap sa isang nagdadalaga/nagbibinata

III.   Reference Materials

          Umunlad sa Paggawa, pah. 56

          Internet  Resource(website)

IV.  Review

       Ano ba ang tawag sa yugto ng buhay ng tao kung saan maraming pagbabago ang    nagaganap sa pangangatawan at pag-iisip?

V.  Lecture

      1.    Pagganyak

             Sinu-sino sa inyo ang mga may kapatid na dalaga at binata?      Sino sa paningin

             ninyo ang mga kaklase ninyong nagbibinata/nagdadalaga na.

      2.  Paglalahad

                 Pagbasa sa aklat, pah. 56, Gumawa at Umunlad

                 (search in internet in yahoo)

      3.  Pagbubuod

              Ang mga pagbabago ng katawan sa panahon ng pagbibinata/pagdadalaga ay palatandaan ng pah-unlad o paghubog ng kasarian.

VI.   Learning Activities

           Go to www.Google.com  wsu.edu/psychology/2005 , no. 1

VII.  Evaluation

           Sumulat ng 10 pagbabago sa pagdadalaga at pagbibinata

VIII. Assignment

            Isulat sa maikling talata ang karanasang hindi malilimutan kaugnay ng mga   pagbabagong nagaganap sa kanila.         

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

             

   

     

Banghay-Aralin sa EPP: Mga Pagbabagong Nagaganap sa Nagdadalaga/Nagbibinata

April 7, 2006 by · 21 Comments · Uncategorized

I. Natatalakay ang mga pagbabagong nagaganap sa isang nagdadalaga/nagbibinata

II. Mga Pagbabagong Nagaganap sa Isang nagdadalaga/Nagbibinata

III.  Pamamaraan

        A.  Panimulang Gawain

             1.  Balik-aral

                 Ano ba ang tawag sa yugto ng buhay ng tao kung saan maraming pagbabago

                 ang nagaganap sa pangangatawan at pag-iisip?

             2.  Pag-aalis ng sagabal

                  tagahiyawat         bahay-bata         buwanang-dalaw

  B.  Panlinang na gawain

        1. Pagganyak

            Sinu-sino sa inyo ang my mga kapatid na dalaga at binata?

            Sino sa paninginninyo ang mga kaklase ninyong nagbibinata/nagdadalaga na?

        2.  Paglalahad

                Pagbasa sa aklat, pah. 56 , Gumawa at Umunlad

        3. Pagtatalakay

            -  Mga Pagbabagong Nagaganap sa isang babae

            -  Mga pagbabagong nagaganap sa isang lalaki

  C.  Pangwakas na Gawain

        1.  Pagbubuo/Paglalahat

             Ang mga pagbabago ng katawan sa pabahon ng pagbibinata/pagdadalaga ay

             palatandaan ng pag-unlad o paghubog ng kasarian.

                 Sa ating kultura, mataas ang pagpapahalaga ng   mga kalalakihang Pilipino

                 sa ating mga kababaihan.

         2.  Paglalapat

                Pagsasabi sa nakakabatang kapatid, kaibigan, kaanak ng mga pagbabagong

             nagaganap sa kanila at pagtanggap sa mga pagbabagong ito.

         3.  Pagtataya

                 Lagyan ng tsek (/) kung ang mga sumusunod ay nagaganap sa isang n

              nagdadalaga, ekis (X) kung nagbibinata at bilog (O) kung partehong nagaganap:

               ______ 1.  lumalaki ang boses         ______ 6.  lumalaki ang dibdib

               ______ 2.  nagkakaroon ng regla     ______ 7.  nagkakabuhok sa kilikili

               ______ 3.  nagkakaroon ng bigote   ______ 8.  tumataas at bumibigat ang

                                                                                    timbang

              ______  4.  nagkakahugis ang katawan  ____ 9.  lumalaki ang katawan

              ______  5.  nagiging maayos sa sarili      ____10.  nagkakaroon ng Adam’s

                                                                                       apple

 IV.  Kasunduan

         Isulat sa maikling talata ang karanasang hindi malilimutan kaugnay ng mga

         pagbabagong nagaganap sa kanila.

 

                  .

-

Hello world!

April 6, 2006 by · 1 Comment · Uncategorized

Welcome to Edublogs.org. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!