EPP

Just another Edublogs.org weblog

Mga Pagbabagong Nagaganap sa Nagdadalaga/Nagbibinata

April 7, 2006 by rcencabo · No Comments · Uncategorized

I.  Learning Objectives

      1.  Natatalakay ang mga pagbabagong nagaganap sa isang nagdadalaga/nagbibinata

      2.  Naibibigay ang mga pagbabagong nagaganap sa nagbibinata/nagdadalaga

      3.  Nailalarawan ang mga pagbabago sa nagdadalaga/nagbibinata

II.  Concepts or Terminologies

         1.  Pag-aalis ng sagabal

                  tagahiyawat         bahay-bata              buwanang dalaw

         2.  Key Concepts

                   Mga Pagbabagong Nagaganap sa isang nagdadalaga/nagbibinata

III.   Reference Materials

          Umunlad sa Paggawa, pah. 56

          Internet  Resource(website)

IV.  Review

       Ano ba ang tawag sa yugto ng buhay ng tao kung saan maraming pagbabago ang    nagaganap sa pangangatawan at pag-iisip?

V.  Lecture

      1.    Pagganyak

             Sinu-sino sa inyo ang mga may kapatid na dalaga at binata?      Sino sa paningin

             ninyo ang mga kaklase ninyong nagbibinata/nagdadalaga na.

      2.  Paglalahad

                 Pagbasa sa aklat, pah. 56, Gumawa at Umunlad

                 (search in internet in yahoo)

      3.  Pagbubuod

              Ang mga pagbabago ng katawan sa panahon ng pagbibinata/pagdadalaga ay palatandaan ng pah-unlad o paghubog ng kasarian.

VI.   Learning Activities

           Go to www.Google.com  wsu.edu/psychology/2005 , no. 1

VII.  Evaluation

           Sumulat ng 10 pagbabago sa pagdadalaga at pagbibinata

VIII. Assignment

            Isulat sa maikling talata ang karanasang hindi malilimutan kaugnay ng mga   pagbabagong nagaganap sa kanila.         

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

             

   

     

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment