EPP

Just another Edublogs.org weblog

Pagkukumpuni ng Sirang Kasuotan

April 17, 2006 by rcencabo · 41 Comments · Uncategorized

I.  Layunin

        a.  ano ang pagkukumpuni?

        b.  anu-ano ang ikinukumpuni?

        c.   anong bahagi ng katawan ang ginagamit sa pagkukumpuni?

 II.  Konsepto

         a. pag-aalis ng balakid

            pagkukumpuni       sirang kasuotan       

  III.   Kagamitan

               Umunlad sa Paggawa, pah. 14;  BEC # 1.2.3, pah. 56

         Kagamitan sa pananahi, kasuotan may punit

IV.  Balik-aral

          Anu-ano ang mga pangkaligtasan at pangkalusugang gawi sa paglalaba pag-aalis

         ng mantsa?

V.  Aralin

          1.  Pagganyak

               Ano pa ang ibang paraan upang mapangalagaan ang kasuotan? 

              Marunong na ba kayong manahi sa kamay? 

          2.  Paglalahad

                   Pagbasa sa batayang aklat,  tungkol sa sa pagkukumpuni ng sirang

                   kasuotan

          3.  Pagtatalakay

                 Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kasanayan sa pananahi sa kamay?

                 Anu-ano an mga kagamitang ginagamit sa pananahi sa kamay?

Anu-ano ang iba’t ibang kagamitan at kasangkapang ginagamit sa pnanahi sa kamay?

Anu-ano ang mga paraan ng pagkukumpuni ng kasuotan may sira?

Ano ang pagsusulsi?

Anong sirang kasuotan ang sinusulsi?

 3.  Pag-uusap sa mga hakbang sa pagsusulsi sa kasuotang may punit:

          a.  tuwid na punit

          b.  pahilis na punit

          c.  tatlong sulok na punit

4.   Paglalahad

         Anu-ano ang tatlong uri ng punit? 

VI.  Mga Gawain

            Iguhit ang tatlong uri ng punit

 

 

VIII>  Takdang aralin

                Ipakita ang wastong paraan ng pagsusulsi sa pamamagitan ng paggawa nito

                sa bahay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

       

 

41 Comments so far ↓

Leave a Comment