EPP

Just another Edublogs.org weblog

EPP V: Iba-ibang Pamamaraan ng Pag-iimbak ng Pagkain

April 18, 2006 by rcencabo · 14 Comments · Uncategorized

I.  Layunin

         a.  Anu-ano ang iba’t ibang pamamaraan ng pag-iimbak ng pagkain?

         b.  Paano iniimbak ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang mga pagkain?

              s kasalukuyan?

II.  Konsepto

         Noong unang panahon na wala pang kuryente, asin lamang ang ginagamit na

       sangkap sa pag-iimbak ng pagkain.

III.  Sanggunian

             Umunlad sa Paggawa 5, pah. 171;  BEC # 9-1, pah.68

             Kagamitan:  tsart, larawang may kaugnayan sa araling tinatalakay

IV.  Balik-aral   

          Anu-ano ang wastong paraan ng pagbibigay halaga sa mga paninda?

V.  Lektyur

         a.  Pagganyak

                Ano kaya ang mangyayari sa mga sariwang pagkain kung nawalan ng kuryente

               ng isang buwan o hindi pa naiimbento ang mga palamigan?

          b.  Paglalahad

                  Pagbasa sa aklat tungkol sa pamamaraan ng pag-iimbak

                  1. Pagpapatuyo -  Anu-anong mga pagkain ang pinatutuyo?

                                            Paano ito pinatutuyo?

                  2. Pag-aasin -  Ano ang nangyayari sa itlog , isda at iba pa kapag inasinan?

                  3. Pagyeyelo -  epekto ng mababang temperatura sa pagkain.               

                                        Paano nito napipigilan ang pagdami ng mikrobyo sa sariwang

                                        pagkain?

                  4.  Pagpapausok -  Gaano kaya katagal maaaring imbakin ang tinapa?

                  5.  Pagmamatamis – mga pagkaing maaaring matamisan, saan iniimbak ang

                       mga ito?

                  6. Pag-aatsara – Anu-ano ang mga sangkap sa pag-aatsara ang nakatu-

                                          tulong sa pagpapatagal ng gulay?

                  7. Pagsasalata – Maaaring ilagay ang sardinas sa isterisadong lalagyan/bote

VI.  Mga Gawain

               Tingnan sa Search Web:  Pag-iimbak ng Pagkain

                     www.abante.comph/issue/mar 28 05/istay/3.htm

  b.

       A                                                   B

              _____

-aralin

                   Humanda para sa isang pag-iimbak.  

 

 

 

 

 

 

VIII. Takdang

 

 

 

 

 

14 Comments so far ↓

Leave a Comment