EPP

Just another Edublogs.org weblog

EPP V : Itaas na Bahagi ng Makinang Panahian at Gamit ng mga Ito

April 19, 2006 by rcencabo · 26 Comments · Uncategorized

I>  Layunin

         Anu-ano ang itaas na bahagi ng makina?

         Anu-ano ang gamit ng bawat isa?

II.  Konsepto

             Natutukoy sa mga itaas na bahagi ng makinang panahian

             Nasasabi ang gamit ng bawat bahagi

III.  Sanggunian

              Umunlad sa Paggawa 5, pah. 185-194     BEC#10.1, 10.3

       Kagamitan:   tunay na makina

IV> Balik-aral

            Anong pakinabang ang naidfudulot ng pagkaing inimbak?

V>  Lektyur

           May makina ba kayo sa inyong tahanan?  Marunong ba kayong magpaandar nito?

           Kapaki-pakinabang matutong manahi sa makina.  Maraming kasuotan ang

       malilikha, nangangahulugan din ito ng maraming kita.  May mga itaas na bahagi ang

      makina at ang gamit nito.

            ( hanapin sa www. sewing machine parts.net)

VI>  Mga Gawain

                ( hanapin sa www.singermachines.co.uk/parts_&_ser)

 

VIII>  Takdang aralin

                  Iguhit ang itaas  na bahagi ng makina at isulat ang gamit nito                            

 

26 Comments so far ↓

Leave a Comment